دوره آفلاین زبان انگلیسی برای مبتدیان – English course for starters

دوره آفلاین زبان انگلیسی برای مبتدیان – English course for starters

مخاطبین این فایل آموزش آفلاین زبان انگلیسی برای مبتدیان:

  • برای کمک به کوچهای است که مایلند در سطح پایه زبان را یاد بگیرند تا در آینده بتوانند در دوره های “زبان تخصصی برای کوچها” و جلسات تمرینی باشگاه “کوچ تاک” شرکت کنند.
  • برای افراد دیگری که مایل هستند زبان را در سطح پایه یاد بگیرند.
  • این دوره بصورت آفلاین برگزار می شود؛ در نتیجه زبان آموزان می توانند در ساعت و روز دلخواه خود درسها را فرا بگیرند.
  • تمرینهای این دوره که بروی سایت بارگذاری می شوند را معلم یا کوچ دوره تصحیح می کنند و بصورت گزارش در اختیار زبان آموزان قرار می گیرد.
  • بعد از اتمام دوره و روی خود سایت فایل تست قابل دسترسی خواهد بود و بلافاصله بعد از ارسال تست نتیجه مشخص می شود.

مشخصات این محصول دیجیتالی:

نوع: آفلاین (فایل)
سطح دوره: مقدماتی
مبلغ دوره: ۱۰۰,۰۰۰ تومان –  به مدت محدود رایگان