پادکست

پادکست

ما در اینجا سعی خواهیم کرد که در موضوعات مرتبط با کوچینگ و زبان انگلیسی پادکست های صوتی را برای شما منتشر کنیم.

موضوع کوچینگ

موضوع زبان انگلیسی

موضوع انگلیسی در کسب و کار

موضوع روابط اجتماعی

موضوع جلسات کاری و پرزنت

به زودی

پادکست ما در حال آماده سازی است...

روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه